Wat doe ik?

Training

Coaching

Ik coach en begeleid mensen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Mijn missie is om mensen weer bij hun kracht en kern te brengen. Ik heb gesprekken van ongeveer anderhalf uur. Afhankelijk van het thema dat speelt hebben we 1 of meer gesprekken. Meestal hebben we in maximaal vier gesprekken de kern van het thema te pakken. Deze gesprekken zijn één op één.

Opvallend aan de manier waarop ik coach is dat aan de basis van elke coaching een schilderij ligt. Ik stem me af op de persoon, maak intuïtief een schilderij waarin het proces van betrokkene wordt verbeeld.

Dit is het startpunt van onze gesprekken.

Opstellingen (familie en/of organisatie)

Opstellingen is ook een manier om tot de kern van, in dit geval, van een systeem te komen. We zijn allemaal onderdeel van diverse systemen. Bijv. van de buurt waar je woont, de sportvereniging, je werk, je familie en gezin. Veel systemen zijn niet in evenwicht en dan ontstaat er "gedoe". Tijdens een opstelling wordt het "gedoe" zichtbaar, zodat een oplossing binnen bereik ligt.

Ik gebruik een opstelling graag als een start van een ontwikkelingsproces. Het geeft heel direct inzicht in de oorsprong van een thema of probleem. Dit kunnen we dan in een één op één gesprek verder uitdiepen en handen en voeten geven.

Elke maand verzorg ik in samenwerking met Eva Marlien Krijger een avond met opstellingen waar je vrij op in kunt schrijven.

Persoonlijke Insights Discovery profielen

Insights Discovery profielen gebruik ik als start van een loopbaanbegeleidingstraject en als teamomtwikkelingsinstrument. Het is een fascinerend instrument. Met het beantwoorden van 25 vragen krijg je inzicht in hoe je je gedraagt in interactie met anderen. Het is een instrument dat waarde en oordeelsvrij is. Binnen een team krijg je een gemeenschappelijke taal, waardoor je zonder het persoonlijk te maken, elkaar beter kan begrijpen en kan samenwerken.

En als je het bekijkt in het kader van loopbaanbegeleiding, helpt het je om helder te krijgen in welke omgeving en binnen welke functie je prettig voelt. Ook geeft het je inzicht in of de plekken waar je gezeten hebt, juist passend zijn geweest of juist niet wenselijk waren. Zo kun je je toekomstige situatie meer laten aansluiten op je huidige persoonlijke behoefte. Ik ga in loopbaanbegeleiding altijd op zoek naar de rode draad. En als je die hebt, kun je dat heel mooi leggen naast een insights profiel en daarmee kun je de pieken en dalen in je carrière verklaren en er van leren, zodat je kan bepalen wat je volgende stap in je carrière gaat worden.