Hoe werk ik?

Ik werk intuïtief. Het ontstaat in het moment. Wanneer ik met iemand in gesprek zit ontstaat er een weten en beelden bij mij over de ander. Altijd gericht op de potentie van de ander. Ik ben dan in staat om met die informatie al pratend en schilderend de ander inzichten te geven.

Ik ga ervan uit dat al het weten in ons zit. We hebben alles in ons, maar daar zijn we vaak ver van weg. We hebben diverse kanalen om in contact te zijn met dat weten. Dat zijn o.a. helder voelen, zien, horen en weten. Maar die kanalen zijn bij velen dichtgeslibd. Door alle externe kennis en alles wat ons aangeleerd is raken de kanalen vervuild en zijn we weg bij onze kern. Om daar weer bij te komen moeten we veel van wat ons is aangeleerd weer af leren. Een hoge mate van zijnskwaliteit betekent dat je heel erg leeft vanuit je kern. Ik wil mensen in contact brengen met hun eigen kracht, lees kern. Bij mij zijn de kanalen het weten en het zien de meest ontwikkelde kanalen. En daar ben ik in de loop van de tijd steeds meer op gaan vertrouwen. En het blijkt dat als je daarop vertrouwd je altijd de kern raakt. Ik maak daarom ook weinig gebruik van theorieën en modellen. Ik probeer iedereen bewust te maken van zijn eigen gebruiksaanwijzingen en minder afhankelijk te zijn hoe anderen vinden dat het moet.

Ik ga ervan uit dat alle problemen die iemand ervaart voortkomen uit het niet in je kracht staan. Die problemen helpen je om bij de kern terug komen. Ik geef de personen die met mij in gesprek gaan inzichten zodat zij in staat zijn belemmerende patronen te doorbreken.